Rejestracja

Uprzejmie proszę o uprzednie zgłoszenie telefoniczne planowanych wizyt z zaznaczeniem celu wizyty. Jest zrozumiałe, że czas wymagany na badanie lekarskie, proste wypisanie recepty, USG lub cytologię jest różny. Taka informacja pomaga rejestratorce w racjonalnym ustaleniu terminu (godziny) wizyty następnej pacjentki.

Pani Monika Ataniel
 Pielęgniarka Dyplomowana
Kontakt bezpośredni z lekarzem - kliknij

Strona Główna / Adres